Arrangement: Hvad tænker danskerne om videnskab? – rettelse

Rettelse:
Arrangementet er desværre aflyst d. 12. oktober. Vi arbejder på at finde en ny dato.

I 2023 gennemfører Teknologirådet i samarbejde med Trygfonden en større undersøgelse af hvordan videnskab kommunikeres til den danske offentlighed. Projektet skal rejse debat om, hvordan vi skaber mere dialogbaseret forskningskommunikation.

Projektet har blandt andet spurgt danskerne om deres ‘brug’ af videnskab i hverdagen og undersøger også, hvordan forskerne forholder sig til aktivt at skulle indgå i den offentlige debat om deres viden.

Peter Hyldgård har assisteret Teknologirådet med indsatsen og vil med dette oplæg præsentere nogle af de nye resultater fra de to undersøgelser. Efterfølgende vil vi diskutere, hvad det evt. betyder for videnskabsjournalisten og -kommunikatørens arbejde.

Link tilsendes efter tilmelding

Tilmelding senest 28. september til formand@danvid.dk