Bliv medlem

Danske Videnskabsjournalister har to enkle optagelseskrav:

 • Du skal arbejde med journalistik kommunikation eller formidling af emner inden for videnskab.
 • Du skal have relation til Danmark.

I så fald kan du ansøge om at blive medlem af DV. Men inden du gør det, bør du tage en lille web-turné under især dette menupunkt, ”Om DV” for at orientere dig om vores forening.

Derpå sender du en mail til formand Peter Hyldgård på formand@danvid.dk hvor du angiver:

 1. Hvilken type videnskabsjournalistik/kommunikation, du arbejder med.
 2. Hvad du forventer af dit medlemskab.
 3. Navn
 4. Adresse
 5. Telefonnumre
 6. Foretrukken email
 7. Navn på arbejdsplads (eller freelance/eget firma)

Bestyrelsen behandler din ansøgning på førstkommende bestyrelsesmøde, og du får besked umiddelbart efter. Bestyrelsen mødes som regel én gang om måneden. Hvis du er i tvivl om hvorvidt din faglige profil opfylder optagelseskravene, er du meget velkommen til at kontakte formanden for en snak.

Hvis bestyrelsen accepterer din ansøgning (hvilket som regel sker) modtager du et velkomstbrev med nogle nyttige oplysninger, bl.a. vedr. kontingentopkrævning.

Kontingent

Kontingentet for medlemskab af foreningen fastsættes hvert år på foreningens generalforsamling og er p.t. 450 kr årligt. Studerende halv pris. Kontingentet opkræves via netbank eller, hvis det er angivet, til EAN-nr.

Hvem er vi?

Medlemmerne af Danske Videnskabsjournalister (DV) er en blandet skare af freelancere, studerende, forskere og formidlere ansatte i offentlige og private virksomheder.

DVs medlemmer kan groft opdeles i fire kategorier:

 • Freelancejournalister
 • Journalister ved dagspresse, magasiner og elektroniske nyhedsmedier
 • Kommunikationsmedarbejdere i ministerier, styrelser, forskningsinstitutioner og private virksomheder.
 • Andre professionelle formidlere, f.eks. medarbejdere ved Science Centre, m.v.

Alle medlemmer har tilknytning til Danmark, og de er beskæftiget med kommunikation og formidling inden for videnskab og forskning – lige fra life science til humaniora, fra teknik til psykologi.