Om DV

Foreningen Danske Videnskabsjournalister er startet i 1976. Medlemmerne af Danske Videnskabsjournalister kan groft opdeles i fire kategorier:

  • Freelance journalister, der skriver om teknik og videnskab
  • Journalister ved dagspresse, magasiner og elektroniske nyhedsmedier, som især skriver om teknik og videnskab
  • Informationsmedarbejdere i ministerier, styrelser, forskningsinstitutioner og private virksomheder, som beskæftiger sig med forskning og teknologi
  • Andre professionelle formidlere inden for teknik og videnskab, f.eks. medarbejdere ved Science Centre, m.v.

Medlemmerne skal have tilknytning til Danmark. 
Danske Videnskabsjournalister afholder 4-6 arrangementer om året for foreningens medlemmer – typisk arrangeret af bestyrelsen. Det kan være fyraftensmøder, hvor et par medlemmer præsenterer deres arbejde, debatmøder eller besøg på universiteter, forskningsinstitutioner eller andre steder.

Desuden tilstræber Danske Videnskabsjournalister at afholde en åben konference hvert år for videnskabsjournalister og forskere, samt andre interesserede. Medlemskab koster 450 kr. om året.

CVR-nummer

Danske Videnskabsjournalister er oprettet som forening som med CVR-nummeret 30 40 94 34.

Foreningens konto i Danske Bank: Registreringsnummer: 1551, kontonummer: 000824-9970. 
Bankens SWIFT-BIC (ved overførsler fra udlandet): DABADKKK. 
IBAN DK25 3000 0008 2499 70 


OBS!! Hvis man benytter netbank-overførsel, skal man huske at skrive sit navn, og hvad betalingen vedrører, i “meddelelse til modtager”, ellers kan kassereren ikke se, hvem eller hvad der betales for.