Genius-prisen

Danske Videnskabsjournalister uddeler Geniusprisen til personer eller medier som har bidraget med enestående videnskabsjournalistik. Prisen uddeles, når foreningen vurderer, at der er anledning hertil.

Prisen er uddelt til:

2016: Astronauten Andreas Mogensen (første dansker i rummet)
for  veloplagt. kreativ og fremragende formidling af rumforskning, bl.a. ved at inddrage danske unge direkte i planlægningen og udførelsen af eksperimenter under missionen.

2014:  Fysikeren Jacome Armas
for hans initiativ Science & Cocktails, som formår at samle forskere og publikum i en afslappet atmosfære, der giver rum for livlige diskussioner af videnskabelige emner.

2013: Center for Kunst og Videnskab, SDU
Med initiativer som: History-slam, videnskabsteater og art & science, bygger centret bro mellem interessesfærer og udforsker hvordan forskning og videnskab kan blive tilgængelig for andre målgrupper end de, der selv opsøger videnskaben. Centret tør gå nye veje og eksperimentere med andre formidlingsformer end de klassiske, uden at det går ud over den faglige tyngde.

2009: DNA-forsker Eske Willerslev og historiker Charlotte S. H. Jensen
Eske Willerslev har en imponerende række af formidlingssucceser i offentligheden bag sig kombineret med en enestående tour-de-force gennem universitetsverdenen og Charlotte S. H. Jensen har været ildsjæl for mange nye forskningsformidlende initiativer, bl.a. Formidlingsnet.dk og www.historie-online.dk. Begge har beriget Danmark med formidling af højeste karat og Danske Videnskabsjournalister er stolte af at kunne hædre de to forskere.

2004: Videnskabscafeen
Videnskabscafeen i København, der på unik vis skaber arrangementer, som sætter forskere og borgere i frugtbar dialog. Videnskabscaféen udnytter caféomgivelsernes uformelle rammer til at lade et bredt publikum møde fremtrædende forskere til en levende diskussion om aktuelle videnskabelige emner i dansk forskning.

2001: Viden Om
DRs tv-program om videnskab og teknologi, der på levende og forståelig vis benytter tv-mediets styrke til at formidle videnskabelige problemstillinger og dansk forskning til et bredt publikum.

1999: Illustreret Videnskab
Et populærvidenskabeligt magasin der rammer en stor målgruppe, heriblandt mange unge og samtidig formår at sætte dagsordenen i andre danske medier.

1997: Univers
Berlingske Tidendes ugentlige tillæg om  videnskab, forskning og videregående uddannelser (tillægget blev af ressourcemæssige grunde lukket primo 2002).

1996: Joachim Jerrik
Joachim Jerrik har som radio- og tv-journalist gjort naturvidenskab interessant for generationer af danskere.