Husk at tilmelde dig turen til European Spallation Source, ESS – 10. maj kl 8-17

Danske Vidensjournalisters tur til ESS 2023

(Lukket for tilmeldinger)

ESS bliver verdens mest avancerede neutronanlæg. Det forventes, at det er klar til brug i 2025, men i december 2021 var alle 23 bygninger og den 70 ha store grund klar. Nu arbejder man på indmaden.

15 europæiske lande er gået sammen om at finansiere ESS – Sverige som langt den største investor, men Danmark som den næststørste. Vi har foreløbig tre ”fyrtårne”, der skal trække forskere og forskningsprojekter til ESS. De tre er SMART (kemi, Aarhus Universitet), SOLID, 3D Imaging-center, DTU samt Q-MAT, Niels Bohr Institute, Københavns Universitet. Det forventes, at der vil blive udpeget yderligere tre fyrtårne.

ESS har tilbudt os et spændende program. Først og fremmest kommer vi til at møde ESS nytiltrådte direktør, Helmuth Schober, der er en meget ”nem” mand at tale med. Vi har ham en lille time, og han svarer gerne på spørgsmål. Efter frokost vil tre experter guide os. Det er en oplysende og meget fascinerende tur.

Men se vedhæftede program – og selvfølgelig kan der ske ændringer.

Turen foregår den 10. maj med afrejse fra Kbh H kl. 08 og hjemkomst samme sted kl. 17. Vi tager toget til Lund og skifter til letbanen, der kører lige ud til ESS.

Læs mere om ESS her https://europeanspallationsource.se

Tilmelding senest 6. maj til formand@danvid.dk